Digitala lösningar som ger mätbar affärsnytta

Digitala Lösningar är en del av Spectrums DNA. Faktum är att Spectrum grundades som en teknisk byrå och har sedan utvecklats till ett mer komplett affärs- och IT-konsultbolag

Spectrum har under de senaste åren vuxit och byggt upp en organisation med väldigt erfarna utvecklare och verksamhetskonsulter.

Från att ha verkat som en teknisk byrå, så har Spectrum idag en kapacitet att hjälpa våra kunder hela vägen från strategi till genomförande.

Det som tidigare har varit ett implementationsprojekt, har idag allt oftare börjat med ett verksamhetsprojekt. Där vi kan säkerställa att den tekniska lösningen har en tydlig förankring i kundens organisation och processer. Det är väldigt inspirerande att kunna hjälpa kunder redan i det tidigare stadiet.

Våra konsulter har erfarenheter från de flesta branscher och verksamhetsområden. Tillsammans med kunden, som kan sin egen bransch på sina fem fingrar, kan vi ofta applicera generiska modeller för att tydliggöra och fånga syfte, mål och affärsnytta. Detta är nyckeln till ett lyckat IT-projekt och en långsiktigt hållbar digital lösning.

 

Publicerad 22 Feb 2017

Kontakta oss

Nyhetsarkiv

GDPR - snart äger ditt företag inte kundinformationen!

GDPR är en förkortning som allt oftare nämns i media och det finns en stor anledning till detta. GDPR är en helt ny förordning som ersätter PUL och träder i kraft 25:e maj 2018. Brott mot förordningen / lagen kan ge straff på 20 miljoner Euro eller upp till 4% av koncernens globala omsättning.

Publicerad 13 Jun 2017

Bo-Göran Wallner börjar på Spectrum

Spectrum har det stora nöjet att välkomna Bo-Göran Wallner ombord.

Publicerad 21 Jun 2017

Spctrm förstärker med Kenneth Blomqvist

På Spectrum värmer vi upp juni månad med att hälsa Kenneth Blomqvist välkommen till oss!

Publicerad 01 Jun 2017

Välkommen Kristian!

Idag välkomnar vi Spectrums senaste nytillskott, Kristian Dreher!

Publicerad 24 Apr 2017

Spectrum in Berlin

Våren är här, vilket innebär vårkonferens på Spectrum. I år åkte vi till Berlin för att tillsammans vidareutveckla bolaget och ha grymt kul.

Publicerad 22 Mar 2017

Digitala lösningar som ger mätbar affärsnytta

Digitala Lösningar är en del av Spectrums DNA. Faktum är att Spectrum grundades som en teknisk byrå och har sedan utvecklats till ett mer komplett affärs- och IT-konsultbolag

Publicerad 22 Feb 2017

Vi söker nya medarbetare

Spectrum har på allvar börjat etablera sig på marknaden, vilket innebär att efterfrågan från kunder ökar och likaså intresset från konsulter.

Publicerad 24 Mar 2017