Spectrum in Berlin

Våren är här, vilket innebär vårkonferens på Spectrum. I år åkte vi till Berlin för att tillsammans vidareutveckla bolaget och ha grymt kul.

2015 sjösattes en plan för att ta Spectrum till en etablerad och respekterad aktör i Öresundsregionen. Med den inriktning och värdegrund som finns beskriven på vår hemsida. Två gånger om året träffas alla anställda, i form av vår- och höstkonferens, för att aktivt delta i utvecklingen av bolaget och säkerställa att vi går från ord till handling. Att det vi säger också blir verklighet. 

Vårens konferens spenderade vi i Berlin. Vi fördjupade oss i begrepp som kompetens, erfarenhet och konsultmässighet. Hur utnyttjar vi vår senioritet? Vilka förväntningar ska våra kunder ha på våra erfarna konsulter och på Spectrum?

Som konsult hos en ny kund ser man ofta saker med lite andra ögon. I kombination med erfarenheter från flera olika verksamheter kan man se mönster och föreslå förbättringar. Genom att vara ett konsultbolag, som är närvarande och intresserad och som involverar sina konsulter i samarbete, så skapar vi möjligheter att ge verkligt mervärde till våra kunder.

Nu följer ett arbete där vi omvandlar inspirerande och givande diskussioner till konkret värde för våra kunder.

Publicerad 22 Mar 2017

Kontakta oss

Nyhetsarkiv

GDPR - snart äger ditt företag inte kundinformationen!

GDPR är en förkortning som allt oftare nämns i media och det finns en stor anledning till detta. GDPR är en helt ny förordning som ersätter PUL och träder i kraft 25:e maj 2018. Brott mot förordningen / lagen kan ge straff på 20 miljoner Euro eller upp till 4% av koncernens globala omsättning.

Publicerad 13 Jun 2017

Bo-Göran Wallner börjar på Spectrum

Spectrum har det stora nöjet att välkomna Bo-Göran Wallner ombord.

Publicerad 21 Jun 2017

Spctrm förstärker med Kenneth Blomqvist

På Spectrum värmer vi upp juni månad med att hälsa Kenneth Blomqvist välkommen till oss!

Publicerad 01 Jun 2017

Välkommen Kristian!

Idag välkomnar vi Spectrums senaste nytillskott, Kristian Dreher!

Publicerad 24 Apr 2017

Spectrum in Berlin

Våren är här, vilket innebär vårkonferens på Spectrum. I år åkte vi till Berlin för att tillsammans vidareutveckla bolaget och ha grymt kul.

Publicerad 22 Mar 2017

Digitala lösningar som ger mätbar affärsnytta

Digitala Lösningar är en del av Spectrums DNA. Faktum är att Spectrum grundades som en teknisk byrå och har sedan utvecklats till ett mer komplett affärs- och IT-konsultbolag

Publicerad 22 Feb 2017

Vi söker nya medarbetare

Spectrum har på allvar börjat etablera sig på marknaden, vilket innebär att efterfrågan från kunder ökar och likaså intresset från konsulter.

Publicerad 24 Mar 2017