Ett konsultbolag med hjärtat i Skåne

Våra konsulter är seniora genom att vara proaktiva, självgående och rådgivande.
Spectrum värdesätter långsiktiga och djupa kundrelationer där vi kan utmana både oss själva och våra kunder för att skapa maximal affärsnytta.

Vi ser och utnyttjar styrkan i att göra saker tillsammans och förstärka varandra. Detta utvecklar oss som människor och tillför en extra dimension till våra kunder.

Värdegrund

Vi ska leda våra kunder genom att vara proaktiva, kreativa, pådrivande och i framkant vad gäller teknik såväl som verksamhetskompetens.
Genom att våra konsulter är kompetenta och proaktiva erbjuder vi en hög grad av senioritet.
Vi arbetar med kvalificerade, tidsbegränsade och mätbara uppdrag. 

Mätbar affärsnytta

Om man inte vet vad man vill uppnå kommer man aldrig uppnå något. Vi kallar det för mätbarhet, ett kvantifierbart sätt att mäta huruvida man når det resultat man önskar.
Alla uppdrag vi utför handlar ytterst om att skapa varaktig förändring som effektiviserar verksamheten. Vi kallar det för affärsnyttan, resultatet som uppnås av det utförda arbetet.

Från strategi till genomförande

Från strategi till genomförande innebär ett ekosystem av affärs- och IT tjänster där vi hjälper till med analys, konkretisering och slutligen uppföljning av utförda aktiviteter. Det är vår process, från ax till limpa.

Se mer om vår process här.