En guide i en föränderlig värld

Vi levererar ansvarsfullt och hållbart utvecklade system.
System som kan anpassas och vidareutvecklas för era aktuella och framtida behov.

Vi utnyttjar agila metoder för att snabbt och fortlöpande leverera rätt resultat som uppfyller era förväntningar.
Vi tror på att aktivt involvera och engagera dig som kund för att förankra och generera rätt nytta.

Vi tror på att dela med oss för att att hjälpa er att nå framgång.
Det gör vi genom att vara generösa med kompetens, erfarenheter och insikter.

IT

"Från fräsch design till fullskalig system-utveckling"

Vi erbjuder såväl fullskalig systemutveckling som anpassningar eller vidareutveckling av befintliga lösningar. På Spectrum utgår vi alltid utifrån beprövade metoder och verktyg. Och framförallt utgår vi från era befintliga förutsättningar.

Vi skapar en grund för er som är långsiktigt hållbar och som kan vidareutvecklas och anpassas på ett kostnadseffektivt sätt.

Våra lösningar omfattar allt från genomtänkt arkitektur, smart design och integration till utveckling av system, komponenter, appar, rapporter och användargränssnitt. Vi jobbar såväl med stora som små leverantörer av teknikplattformar, metoder och verktyg.

> Mindre...
> Läs mer...

Management

"Syfte och mål. Resultat, nytta och riktning"

I gränslandet mellan en organisations affärsprocesser, de digitala verktygen och människorna som ska få allt att hända ställs det stora krav för att uppnå kvalitet och goda resultat.

För oss är det av största vikt att förstå era drivkrafter, hur man kommunicerar och interagerar med varandra så att man kan skapa tydlighet, effektivitet och fokus. Vi har erfarenhet från komplexa organisationer som agerar i en internationell och snabbt föränderlig miljö är ett måste för att kunna vara effektiv och nå sina mål.

Med utgångspunkt från era affärsprocesser stöttar vi de olika målgrupperna efter vilka mål och aktiviteter de har. Ett metodiskt och pedagogiskt angreppssätt kombinerat med ödmjukhet och stor beslutsamhet ger förutsättningar för att skapa nytta och uppnå goda resultat.

> Mindre...
> Läs mer...

Digitala Lösningar

Vi är övertygade om att den största nyttan med IT kommer ur lösningar som har konkret förankring i det dagliga arbetet. Att få fram lösningar med fokus på mål och syfte är viktigare än lösningen i sig. En självklarhet är att arbeta agilt och att utgå från beprövade metoder och verktyg.

Med vårt angreppssätt utgår vi från syfte och mål och maximerar nyttan för de olika målgrupperna som lösningen adresserar. Angreppssättet säkerställer en hög grad av involvering och att de beslut som fattas är motiverade och förankrade.

Efter att lösningen väl är sjösatt säkerställer vårt förvaltningsteam behovet av förvaltning och vidareutveckling på ett kostnadseffektivt sätt.

Specialister

Våra konsulter beskrivs enklast som proaktiva, rådgivande och självgående. Vi sammanfattar det med att kalla dem seniora. Med lång erfarenhet från olika branscher och verksamhetsområden är de vana och bekväma med att sätta sig in i nya verksamheter och arbetsuppgifter. Den erfarenhet de kommer med bidrar många gånger till att de tillför nya insikter och perspektiv.

Här följer de vanligaste typen av roller våra konsulter har hos våra kunder:

IT

- Systemutveckling
- Gränssnittsutveckling
- Systemintegration
- Arkitektur
- Databasoptimering
- Applikationsutveckling
- Inbyggda system

Management

- Förändringsledning
- Processledning
- Kravhantering
- Utrullning
- Interimschef
- Projektledning

Verksamhetsutveckling

Vi hjälper våra kunder höja sina verksamheters effektivitet och lönsamhet på ett mätbart sätt. Vår modell involverar organisationen, teamet och individen. Genom kartläggning av nuet och målbilden skapar vi en strategi och handlingsplan med tydliga mål och motiverade medarbetare som resultat. Arbetet utförs genom workshops och intervjuer.

Exempel på verksamhetsutveckling där vi kan hjälpa er:

- Projektkommunikation
- Processutveckling