Gränsöverskridande
insikter från
Öresundsregionen

Den digitala världen i vår region fortsätter ta stora utvecklingskliv. Med många nya och etablerade spjutspetsaktöerer och tillgång till kompetent arbetskraft, händer mycket samtidigt. Och vi är många som arbetar i den digitala teknikens framkant.

Genom att arbeta med innovativa kunder inom många områden, har vi på Spectrum förmånen att få en insyn i olika världar. Det ger insikter som skulle kunna komma fler till nytta. Med Spectrum Insight vill vi skapa verkliga möten kring intressanta ämnen. Dela med oss av våra insikter och samtidigt skapa dialog som förhoppningsvis leder till nya idéer, tankar och möten.